Ocena jakości usług Biura Analiz Statystycznych

Ankieta jest anonimowa i jest przeprowadzana wśród osób które korzystały z usług Biura Analiz Statystycznych statystyka.org.pl

Wszystkie pytania służą poprawie jakości pracy biura oraz wpłyną na lepsze zrozumienie oczekiwań klientów.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety to około 3 do 7 minut.

 

 


LimeSurvey is Free software
Donate